ABC Pacjenta

Szanowni Państwo,

zgodnie z mottem naszej działalności "W trosce o dobro najwyższe - Zdrowie Pacjenta", pragnąc zapewnić Państwu świadczenie usług medycznych na jak najwyższym poziomie, przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji dla Pacjentów, które pomogą Państwu w prawidłowym przygotowaniu się do wizyty, badań i zabiegów urologicznych.
Mamy nadzieję, że nasz mini poradnik okaże się dla Państwa cennym żródłem wiedzy na temat wizyty u specjalisty urologa. Jeżeli będą Państwo mieli dodatkowe pytania, uprzejmie prosimy o kontakt z nami: telefoniczny lub poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce kontakt
 

Każdy pacjent, u którego leczenie schorzenia urologicznego wymaga zabiegu powinien wykonać podane niżej określone badania, umożliwiające kwalifikację do operacji oraz zapobiegajace komplikacjom, jakie mogą wyniknąć w trakcie jej przeprowadzania.

Wykaz badań urologicznych koniecznych do wykonania po konsultacji oraz kwalifikacji do sposobu leczenia przez specjalistę urologa, których aktualne wyniki należy dostarczyć do Centrum Urologii “U-Med” przed zabiegiem operacyjnym:
 • ocena objętości stercza,
 • ocena zalegania pomikcyjnego,
 • uroflowmetria (badanie przepływu moczu) - przy zabiegach na prostacie (!)

 Ponadto należy przeprowadzić następujące, dodatkowe badania ogólne krwi:

 • morfologia z rozmazem,
 • poziom kreatyniny,
 • poziom elektrolitów,
 • oznaczenie stężenia PSA (antygenu swoistego dla gruczołu krokowego),
 • poziom cukru,
 • parametry krzepnięcia krwi,
 • poziom HBs (antygenu, którego wartość świadczy o zakażeniu wirusem HBV - wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu B, WZW B),
 • HCV (badanie wykrywające obecność wirusa zapalenia watroby typu C),
 • badanie ogólne oraz posiew moczu.
 • Pacjent, zakwalifikowany do zabiegu urologicznego, dla zapobieżenia komplikacjom w trakcie zabiegu, zobowiązany jest także do poinformowania urologa o współistniejących chorobach, sposobach ich leczenia oraz zażywanych lekach.

Badania oraz operacyjne zabiegi urologiczne, by były bezpieczne i efektywne dla pacjenta, wymagają pewnych przygotowań ze strony chorego, które ułatwią przeprowadzenie diagnostyki oraz wybór leczenia schorzenia urologicznego.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszymi wskazówkami.

I. W trakcie pierwszej wizyty u specjalisty urologa konieczne jest przekazanie szczegółowych i prawdziwych informacji na temat przebytych lub przewlekłych chorób oraz zażywanych leków, jakie przepisane są przez innych lekarzy.

II. Przygotowania do przykładowych badań urologicznych:

1. Cystoskopia:

 • Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania organizmu
 • Należy zabrać ze sobą piżamę i obuwie zmienne
 • Lekarstwa przepisane przez innych specjalistów należy dawkować zgodnie z zaleceniami, bez konieczności ich odstawiania
 • Badanie nie wymaga specjalnej diety czy bycia na czczo przed jego wykonaniem


2. Biopsja stercza (TRUS+B):

 • Przed biopsją konieczne jest wykonanie oznaczenia stężęnia PSA - antygenu swoistego dla gruczołu krokowego, które razem z pełną dokumentacją medyczną należy pokazać urologowi w dniu badania
 • W przypadku przyjmowania leków wpływających na gęstość i krzepliwość krwi, takich jak np. aspiryna, polacard, acard, plavix, warfin itp., należy poinformować o tym lekarza urologa, ponieważ może zaistnieć potrzeba zastąpienia ich heparyną drobnocząsteczkową na kilka dni przed badaniem
 • W okresie dwóch dni przed biopsją, zgodnie z zaleceniem specjalisty urologa konieczne jest przyjmowanie przepisanych przez niego lekarstw
 • Wieczorem, dzień przed badaniem, zalecamy wykonanie lewatywy lub użycie czopków glicerynowych.. Może zdarzyć się konieczność powtórzenia lewatywy w dniu badania
 • Na badanie należy zabrać piżamę oraz obuwie zmienne


3. Badanie urodynamiczne:

 • Nie ma konieczności zmiany przyjmowania stałych leków lub ich całkowitego odstawienia
 • Dzień przed badaniem należy wykonać lewatywę
 • Na badanie prosimy zabrać piżamę, obuwie zmienne oraz butelkę niegazowanej wody mineralnej

III. Przygotowania do zabiegu operacyjnego:

 • W przypadku przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak np.: aspiryna, polacard, acard, plavix, warfin itp., należy poinformować o tym lekarza urologa
 • Koniecznością jest wykonanie zleconych przez specjalistę urologa badań i pokazanie lekarzowi ich wyników przed zabiegiem
 • Do najczęściej zalecanych przez specjalistę urologa badań diagnostycznych należą:


- ocena objętości stercza,
- ocena zalegania pomikcyjnego,
- uroflowmetria(badanie przepływu moczu) - przy zabiegach na prostacie,

oraz badania krwi:

- morfologia z rozmazem,
- poziom kreatyniny,
- poziom elektrolitów,
- oznaczenie stężenia PSA (antygenu swoistego dla gruczołu krokowego),
- poziom cukru,
- parametry krzepnięcia krwi,
- poziom HBs (antygenu, którego wartość świadczy o zakażeniu wirusem HBV - wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu B, WZW B),
- HCV (badanie wykrywające obecność wirusa zapalenia watroby typu C),
- badanie ogólne oraz posiew moczu.

 • Prosimy o zastosowanie się do zaleceń lekarza urologa dotyczących zażywania przepisanych przez niego leków
 • W czasie 6 godzin przed zabiegiem nie wolno jeść, a w ciągu ostatnich 4 godzin przed operacją prosimy o wstrzymanie się przed piciem jakichkolwiek napojów, łącznie z przegotowaną czy mineralną wodą
 • Na zabieg należy zabrać piżamę oraz obuwie zmienne
 • Ważne jest zapewnienie sobie transportu powrotnego, ponieważ w okresie 24 godzin po zabiegu nie wolno kierowac pojazdami


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 795 450 007

Szanowni Państwo,

Zespól Centrum Urologii Laserowej i Małoinwazyjnej „U-Med” dokłada wszelkich starań, by pomóc chorym w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z układem moczowo-płciowym. Jeżeli jednak macie Państwo jakieś zastrzeżenia dotyczące naszej działalności, profesjonalizmu personelu czy jakości świadczonych w Centrum usług medycznych, macie Państwo prawo zgłosić swoje uwagi do Rzecznika Praw Pacjenta.

Ogólnopolska, bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

(dostępna także z telefonów komórkowych): tel. 800 190 590

czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00


Adres korespondencyjny:
Rzecznik Praw Pacjenta - Krystyna B. Kozłowska, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl 

Polska Karta Praw Pacjenta

podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach:
* z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),
* z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz .U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
* z dnia 26 paĽdziernika 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682),
* z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
* z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).


I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji. 
Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.

Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.II. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r.1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności - art. 7.

2. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń - art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26,
 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym - art. 9 ust. 1 i art. 10,
 • informacji o swoim stanie zdrowia - art. 19 ust. 1 pkt 2, wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji - art. 19 ust. 1 pkt 3,
 • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych - art. 19 ust. 1 pkt 4,
 • udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana - art. 18 ust. 3 pkt 1,
 • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby - art. 18 ust. 2,
 • dostępu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6.

a ponadto, w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do:

 • zapewnienia mu:

a) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 26,
b) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia - art. 20 ust. 1 pkt 3 i art. 26,
c) opieki duszpasterskiej - art. 19 ust. 3 pkt 3,

dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie - art. 19 ust. 3 pkt 1,

 • kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz - art. 19 ust. 3 pkt 2,
 • wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci - art. 20 ust. 2 i art. 26,
 • wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej - art. 21 ust. 1 i art. 26,
 • wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie - art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26,
 • udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty - art. 21.

3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - art. 28.


III. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku
Pacjent ma prawo do:

 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością - art. 4,
 • uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki --art. 30,
 • uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu - art. 31 ust. 1,
 • zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro - art. 31 ust. 4,
 • decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 2,
 • wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 3
 • nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego - art. 32 ust. 1,
 • wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3 - art. 34 ust. 1 i 2,
 • uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądĽ stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie - art. 35 ust. 2,
 • poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej - art. 36 ust. 1,
 • wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń - art. 36 ust. 1 i 2,
 • wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego - art. 37
 • dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej - art. 38 ust, 2,
 • zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu - art. 40 ust, 1,
 • uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza - art. 40 ust. 2 pkt 4,
 • wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 40 ust. 4,

a ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

 • wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium - art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1,
 • poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu - art. 24 ust. 2,

cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu - art. 27 ust. 1


IV. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 r. Pacjent ma prawo do:

 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością - art. 18,
 • udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu - art. 1
 • uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach - art. 20 ust. 1,
 • uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną - art. 20 ust. 2,
 • zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu - art. 21 ust. 1,
 • wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 21 ust. 4


V. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

 • bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1,
 • bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 2,
 • zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy - art. 12,
 • porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej - art. 13,
 • wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu - art. 14,
 • uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy - art. 18,
 • uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądĽ nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - art. 21 ust. 1 i 2,
 • wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,
 • poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach - art. 23 ust. 3,
 • cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28,
 • niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2,
 • wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1,
 • pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją póĽniej wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2
 • złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego - art. 36 ust. 1,
 • wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19 - art. 36 ust. 3,
 • informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt 20 - art. 36 ust. 3,
 • złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju - art. 44 ust. 1,


oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy- art. 50 ust. 1. VI. Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995 r.: 1. Pacjent ma prawo do:
= wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów- art. 4 i art. 5 ust. 1-4, - dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych - art. 9 ust. 1 pkt 7, - ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą - art. 12 ust. 1. 2. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne - art. 13.

*POLSKA KARTA PRAW PACJENTA jest to zbiór podstawowych unormowań prawnych zebranych w jednym opracowaniu przez Ministerstwo Zdrowia w 1998 r.

Opracowanie to zostało opublikowane w formie komunikatu. Niektóre z tych przepisów zostały już znowelizowane. Jest to pierwsza próba kompleksowego opracowania tematu Praw Pacjentów w Polsce.

Prowadząc dokumentację każdego pacjenta, Centrum Urologii Laserowej i Małoinwazyjnej "U-Med" zapewnia, że działa zgodnie z ustawąo prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz z treścią art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.